Felelősség-korlátozási nyilatkozat

Az Orosz Föderáció Nagykövetsége Magyarországon (a továbbiakban – „Oroszország Nagykövetsége”) szerződést kötött az „Interlink Service” OOO-val, hogy szolgáltatásokat nyújtson az Oroszországba utazni kívánó magyar és külföldi állampolgárok számára az Oroszországba szóló vízumkérelmeik átvételével és feldolgozásával, valamint a kész okmányaik kiadásával kapcsolatosan.

Az „Interlink Service” OOO Magyarországon az INTERLINK SERVICE Kft. (a továbbiakban – „INTERLINK SERVICE”) nevű leányvállalatát bízta meg ezzel a szolgáltatással.

Ennek megfelelően a magyarországi orosz vízumközpont egy olyan szolgáltatási komplexum – mely az INTERLINK SERVICE cég által, Oroszország magyarországi nagykövetségének nevében és megbízása alapján, az Oroszország felé irányuló vízumkérelmek átvételével és feldolgozásával, valamint a kész okmányok kiadásával foglalkozik.

Az INTERLINK SERVICE csak a következő feladatok teljesítését végzi, s így csak a következő feladatokért vállal felelősséget:

  • az útlevél, a kitöltött vízumkérelem, a kísérő okmányok (a következőkben – „Okmányok”), valamint a megfelelő konzuli és szolgáltatási díjak átvétele a kérelmezőtől;
  • a kérelmező nevében az okmányok átadása és a konzuli díj átutalása Oroszország Nagykövetségének;
  • miután Oroszország Nagykövetsége elbírálta az okmányokat, Oroszország Nagykövetségétől átveszi az útlevelet és az egyéb okmányokat, majd visszaadja ezeket a kérelmezőnek vagy annak képviselőjének, illetve azok megbízása alapján postán vagy futárszolgálattal elküldi az okmányokat a kérelmező által megadott címre. Bizonyos esetekben, az ismertetett folyamattól eltérően Oroszország Nagykövetsége – a vízumközpont mellőzésével – közvetlenül is kiadhatja a megfelelő okmányokat a kérelmező számára.

Az INTERLINK SERVICE a következőkről tájékoztatja a kérelmezőket:

  1. A konzuli díjnak a kérelmező általi megfizetése nem jogosítja fel őt arra, hogy a vízumot megkapja. A vízum kiadására vagy a vízumkérelem elutasítására vonatkozó döntés Oroszország Nagykövetségének kizárólagos illetékessége.
  2. Az INTERLINK SERVICE és annak munkatársai semmiféle hatást sem gyakorolnak a kérelem folyamatára, az elbírálás határidejére és eredményére.
  3. Oroszország diplomáciai missziója a vízumkiadásra vonatkozó kérelmeket 4-20 nap alatt bírálja el. Bizonyos esetekben ez az időtartam rövidíthető és meghosszabbítható. Ezen időintervallumban a kérelmező útlevele Oroszország Nagykövetségében lesz.
  4. Oroszország Nagykövetsége fenntartja magának azt a jogot, hogy bármilyen további okmányt bekérjen a kérelmezőtől, meghívja a kérelmezőt egy elbeszélgetésre, továbbá elutasítsa a vízum kiadását.
  5. A vízumkérelmi okmányok helytelen kitöltése vagy meghamisítása, valamint hiányos okmány-csomag beadása maga után vonhatja, hogy Oroszország Nagykövetsége elutasítja a vízum kiadását.
  6. A vízumkérelem elbírálási eredményétől, valamint a kérelmezőnek a kérelemtől való elzárkózásától / annak visszahívásától függetlenül, az INTERLINK SERVICE által a kérelmezőtől vagy annak képviselőjétől beszedett díjak nem téríthetők vissza.
  7. Az INTERLINK SERVICE a kérelmező előtt nem vállal felelősséget a kérelmező okmányainak elvesztéséért, ha azt valamilyen baleset, harmadik személyek törvénysértő cselekedetei, természeti csapás (vis maior eset) okozta, vagy az egyéb olyan okból következett be, amit az INTERLINK SERVICE nem láthatott előre és/vagy amit nem tudott befolyásolni.

A személyes adatok adatvédelmi és feldolgozási irányelvei

Interlink Service Kft.

1. Interlink Service Kft.

Interlink Service Kft.  – egy olyan magyar cég, melynek a cégjegyzék száma:  01-09-353434, s amely az oroszországi „Interlink Service” OOO egyik leányvállalata. Az „Interlink Service” OOO szerződést kötött Oroszország magyarországi nagykövetségével, hogy ennek a diplomáciai intézménynek a nevében Magyarországon vízum-szolgáltatásokat nyújtson. Az „Interlink Service” OOO az Interlink Service Kft.-t.-t bízta meg ezen szolgáltatások magyarországi végrehajtásával.

Azon kívül, hogy átveszük, feldolgozzuk és továbbítjuk a vízum-kéréshez szükséges okmányokat, segítséget nyújtunk Önöknek igazolványképek készítésében, az okmányoknak postán, illetve futárszolgálattal történő visszajuttatásában. A kiegészítő szolgáltatások igénybevétele nem kötelező, az csak az Ön választásától függ.

Amikor Ön vízumot kér és/vagy kiegészítő szolgáltatást rendel meg nálunk, akkor mi gyűjtjük össze, használjuk és dolgozzuk fel a személyes adatait annak érdekében, hogy Ön számára ezek a szolgáltatások elérhetővé váljanak.

2. Az adatvédelmi irányelvek és az adatfeldolgozás alkalmazása

A Személyes adatok és azok feldolgozásának adatvédelmi irányelvei (a továbbiakban – „Adatvédelmi irányelvek” vagy „Irányelvek”) arra szolgálnak, hogy az Ön személyes adatainak összegyűjtése, felhasználása és feldolgozása során mi ezeket alkalmazzuk. Amikor Ön ügyfélként vagy potenciális ügyfélként megkeres bennünket, akkor mi gyűjtjük össze, használjuk és dolgozzuk fel az Ön személyes adatait. Ezek az Irányelvek kiterjednek valamennyi, az irodáinkban, a honlapunkon, a call-centerben általunk nyújtott szolgáltatásra, továbbá amikor Ön postán vagy emailben megkeres bennünket.

3. A személyes adatok feldolgozása

3.1 Ügyfélfogadásunkra történő előzetes bejelentkezés

Amikor Ön bejelentkezik a honlapunkon az ügyfélfogadásunkra, akkor kérjük, adja meg az utónevét, a családi nevét, a születési évét, az útlevelének számát, kiadási és érvényességi dátumát, a telefonszámát és az email-címét. Amikor Ön megváltoztatja a bejegyzését, az okmányok beadása céljából felkeresi irodánkat vagy bármilyen más módon segítséget kér tőlünk, akkor feldolgozzuk az Öntől kapott, az előbbiekben felsorolt információkat.

A kapott adatait harmadik személynek nem adjuk át. Viszont a jogszabályok által előírt kötelezettségeink teljesítése érdekében az adatait átadhatjuk az igazságszolgáltatási vagy más állami szerveknek.

Az ügyfélfogadásunkra történő előzetes bejelentkezése során megadott adatait az akkor megadott ügyfélfogadási dátumig őrizzük és annak a napnak a végén, amikorra Ön be volt jelentkezve, töröljük.

3.2 Az okmányok benyújtása, futárszolgálattal történő házhozszállítás és egyéb kiegészítő szolgáltatások

Amikor az irodánkban beadja az okmányait és/vagy amikor kiegészítő szolgáltatást rendel meg nálunk (igazolványkép készítése, futárszolgálattal történő házhozszállítás vagy postázás), akkor megadja a személyes adatait: utónevét, családi nevét, útlevelének számát, kiadási és érvényességi dátumát, fényképét és az elérhetőségi információit: postacímét, email-címét és telefonszámát.

Az Ön által megadott adatokat mi az Ön által megrendelt szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő kötelezettségeink teljesítésére fogjuk felhasználni: az okmányainak a vízumkiadás céljából történő átvételére és feldolgozására, az okmányainak a normál és online ellenőrzési eredményeiről szóló tájékoztatására, az okmányai visszaadására, az Ön által megrendelt egyéb szolgáltatások nyújtására. Az említett szolgáltatások a következőket jelentik: emailben vagy telefonon történő tájékoztatás a kérelmével kapcsolatosan, postai vagy futárszolgálattal történő házhozszállítás, egyéb kiegészítő szolgáltatások. A postai / futárszolgálati házhozszállítás harmadik személyek által nyújtott szolgáltatásokat foglalnak magukban, mi csak akkor tárjuk fel ezen harmadik személyek számára az Ön nevét és elérhetőségi adatait, amikor ez szükséges. Ezen feldolgozási műveletek célja az Ön által nálunk megrendelt szolgáltatásoknak az Ön számára történő nyújtása.

Amikor a fizetés online történik, akkor – a már megadott személyes adatain túlmenően – rendelkezésre kell bocsátania a fizetéssel kapcsolatos adatait (például a bankkártyájának számát és lejárati dátumát) is annak érdekében, hogy maga a fizetés megtörténjen. Ezek az adatok, konkrétan a neve, a címe, az email-címe és az IP-címe szintén átadásra kerül a fizetési szolgáltatást nyújtó partnerünkhöz, annak érdekében, hogy megkapjuk az átutalását és a teljesítsük a rendelését.

Azokat az adatokat, melyeket az okmányok beadására, a futárszolgálat és a postázás céljából adott meg, minőség-ellenőrzési célból a szolgáltatás-nyújtás befejeződésétől számított 1 hónapig fogjuk őrizni. Ezt az információt a törvényben előírt kötelezettségeink teljesítése érdekében az igazságszolgáltatási vagy más állami szerveknek adhatjuk át.

Kapcsolattartási központ és ügyfélszolgálat

Az Interlink Service Kft. különféle ügyféltámogatási formákat használhat annak érdekében, hogy segítsük Önt. Ennek érdekében dolgozzuk fel a személyes adatait, melyek lehetővé teszik számunkra az Ön azonosítását. Megkereshet bennünket telefonon, postai úton vagy emailben, s amikor ezen három eszköz bármelyike révén kapcsolatban vagyunk, akkor a szolgáltatásainkra vonatkozó kérések, kérdések vagy visszajelzések formájában segítünk.

A kapcsolattartási központtal vagy az ügyfélszolgálattal való kommunikációja után elemezhetjük az Önnel folytatott beszélgetés hangfelvételét vagy pedig a levelezésüket. Ezt az Ön számára nyújtott szolgáltatás minnőségbiztosítása céljából végezzük. Ennek érdekében feldolgozhatjuk az Ön személyes adatait, olyanokat, mint az Ön neve, elérhetőségei.

Az Ön által az ügyféltámogatás céljából nyújtott információkat ellenőrzési célból a hozzánk fordulás dátumától számított 1 hónapon keresztül tároljuk.

Jogosultak vagyunk arra, hogy a kapcsolattartási és az ügyfélszolgálati funkciót átadjuk egy külső szervezetnek. Ebben az esetben az adatait egy harmadik személy fogja majd feldolgozni. A jogszabályok által előírt kötelezettségeink teljesítése érdekében az adatait az igazságszolgáltatási vagy más állami szerveknek is átadhatjuk. Ekkor a személyes adatait az igazságszolgáltatási vagy más állami szervek fogják feldolgozni.

4. Személyes adatainak közzététele

Személyes adatait nem használjuk marketing célokra és ilyen célú felhasználásra nem is adjuk át ezeket más cégeknek. A személyes adatait csak a következőképpen adhatjuk át:

- amikor az Ön által megrendelt kiegészítő szolgáltatások olyat is tartalmaznak, melyeket harmadik fél szolgáltat, akkor a személyes adatait átadhatjuk ennek a harmadik félnek;

- adatai átadhatók az olyan külső szolgáltatóink számára is, akik a jelen adatvédelmi irányelvekben meghatározott célok érdekében, a mi nevünkben és a mi utasításaink alapján adat-operátorként végeznek különféle műveleteket vagy dolgoznak számunkra; vagy

- amikor ez a jogszabályok által megkövetelt, így adatait bírósági döntés alapján vagy pedig az illetékes államhatalmi szerv megkeresésére is átadhatjuk.

Amennyiben Ön nem kívánja rendelkezésünkre bocsátani a személyes adatait, akkor mi nem tudunk Önnek szolgáltatásokat nyújtani.

5. Jogai

Önnek jogában áll, hogy hozzáférést kapjon, módosítsa és törölje a nálunk tárolt személyes adatait, valamint korlátozhatja az azokhoz történő hozzáférést, továbbá személyes adatairól géppel olvasható, strukturált formában másolatot is kaphat. Személyes adatai feldolgozásának, valamint az azokhoz történő hozzáférésnek az igénylése a lentebb található kapcsolattartási adataink alapján történik.

Önnek jogában áll, hogy tiltakozzon adatainak feldolgozása ellen. Ha mi törvényes alapon dolgozzuk fel az Ön adatait (ahogy mi ezt a fentiekben le is írtuk), Ön is jogosult arra, hogy tiltakozzon ez ellen. Ez a jog meghatározott esetekben korlátozott lehet – például, amikor demonstrálhatjuk Önnek, hogy az adatai feldolgozásának jogszabályi alapjai vannak.

Nekünk a személyes adataira kizárólag csak azért van szükség, hogy Ön számára szolgáltatásokat nyújtsunk (azaz, hogy szerződést kössünk Önnel és teljesítsük azt), továbbá, hogy betartsuk a jogszabályi előírásokat. Ezért ezeknek az adatoknak az Ön részéről történő rendelkezésre bocsátása kötelező. Abban az esetben, ha Ön nem adja meg számunkra ezeket az adatokat, mi nem tudunk Önnek szolgáltatásokat nyújtani: nem tudunk Önnel szerződést kötni, s így azt teljesíteni sem tudjuk.

6. A személyes adatok átadása más országok számára

A fentebb említett esetekben átadhatjuk a személyes adatait harmadik (hazai és/vagy külföldi) személyeknek annak érdekében, hogy az Ön által megrendelt szolgáltatásokat Ön számára nyújthassuk. A személyes adatok átadása csak abban az esetben történik majd meg, ha megfelelő garanciák biztosítottak, például kötelező vállalati szabályozás vagy az Európai Unió szabványos szerződési rendelkezéseiben foglalt előírások révén, illetve, amennyiben az adatokat átvevő cég az EU-USA adatvédelmi előírásainak megfelelően minősített intézmény.

7. A jelen irányelvek módosítása és kiegészítése

Honlapunkon mindig megtalálható lesz az Adatvédelmi irányelvek aktuális verziója. A jelen Adatvédelmi irányelvek előzetes értesítés nélkül módosíthatók vagy kiegészíthetők.

Abban az esetben, ha Ön nem ért egyet a jelen verzióval vagy pedig az Adatvédelmi irányelvek bármely módosított vagy kiegészített feltételével, akkor Önnek meg kell szakítani a szolgáltatásaink igénybevételét.

8. Joghatóság és alkalmazandó jog

A jelen Adatvédelmi irányelveket Magyarország törvényei szabályozzák és értelmezik, s az nem kizárólagosan Magyarország bíróságainak joghatósága alá tartozik.

9. Hogyan léphet kapcsolatba velünk?

Kérjük, keressen meg bennünket, amennyiben a személyes adatokkal kapcsolatos feldolgozásunkkal vagy a jelen Adatvédelmi irányelvekkel kapcsolatban valamilyen kérdése van vagy pedig valamilyen észrevételt szeretne tenni. Írhat nekünk a  data.protection@interlinkservice.ru email címre vagy pedig a következő levélcímre:

DAdatvédelmi megbízott 
Interlink Service Kft. 
1062 Budapest 
Andrássy út 100.
Magyarország

Amennyiben valamilyen problémája nem oldódik meg az Interlink Service Kft. szintjén, akkor jogában áll az is, hogy panaszt nyújtson be az adatvédelmi szervekhez. Magyarországon ilyen adatvédelmi szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH).

Hatályba lépés: 2020. március 09. / Utolsó módosítás: 2020. március 09.