Gyakran ismételt kérdések

>

Mit jelent a vízum?

Vízum – ez egy adott ország vonatkozásában kiadott olyan belépési engedély, amit az adott ország erre feljogosított szerve ad ki egy olyan személynek, aki nem az adott ország állampolgára.

>

Ki adja ki Magyarországon az Oroszországba szóló vízumokat?

Magyarországon az Oroszországi Föderáció Nagykövetsége az Oroszország Kormányának az a szerve, mely vízumkiadásra jogosult.

>

Hogyan tudhatom meg, hogy szükségem van-e vízumra?

Magyar állampolgárok Oroszországba csak vízummal utazhatnak.

Amennyiben Ön egy másik ország állampolgára, akkor vegye igénybe a vízum-navigátorunkat, hogy megtudja, kell-e Önnek vízum, továbbá annak révén megismerkedhet a vízum-kategóriákkal is, sőt megkaphatja az azok megszerzéséhez szükséges okmányok listáját is.

>

Az oroszországi vízum feljogosít-e más országok látogatására is?

Az oroszországi vízummal kizárólag csak Oroszországba utazhat.

>

Hogyan nyújthatom be a vízum-igénylésemet?

Útmutatónk lépésről lépésre:

1 lépés:

Határozza meg egyértelműen az utazása célját.

A vízumközpontunk segítséget nyújt ugyan a vízum-igénylési folyamat minden lépése során, azonban nem adhat tanácsot vagy javaslatot Önnek az utazási célja megválasztásában.

2 lépés:

A "Vízum-kategóriák" menüpontban ismerkedjen meg részletesebben a megfelelő vízum-kategóriával és az ahhoz szükséges követelményekkel.

3 lépés:

Kérjük, alaposan tanulmányozza át az útmutatót, majd töltse ki a https://visa.kdmid.ru/ címen található elektronikus vízumkérelmi űrlapot.

4 lépés:

Az Előzetes feliratkozás menüpontban jelentkezzen fel az okmányok beadására egy Ön számára megfelelő dátumra és időpontra.

Kérjük, győződjön meg arról, hogy az elutazása tervezett időpontjáig még elegendő idő maradjon a vízum iránti kérelmének elbírálására. Az ehhez szükséges tájékoztató jellegű időtartamokat a megfelelő vízum-kategóriában a „Tarifák és határidők” menüpontban találja.

5 lépés:

Kérjük, nyomtassa ki a kitöltött vízumkérelmi űrlapot és a hozzá tartozó okmányokkal együtt nyújtsa be a vízumközpontunkban.

Ügyeljen arra, hogy a beadás során a teljes okmány-csomagot be kell nyújtania, továbbá ki kell fizetnie az igényelt vízum-kategóriának megfelelő konzulátusi és a szolgáltatási díjakat.

6 lépés:

Kérjük, hogy az elbírálás után hozza el az útlevelét a vízumközpontból. Ekkor be kell adnia az okmányok benyújtásakor kapott számla (beadási igazolás) eredeti példányát. Őrizze meg a számla másolatát, amennyiben az a pénzügyi elszámolásához szükséges.

Lehetőség van arra is, hogy megrendelje az útlevelének futárszolgálattal történő házhoz-szállítását (kiegészítő szolgáltatás).

7 lépés:

Az útlevele átvétele során rögtön ellenőrizze le az útlevelének érvényességét, győződjön meg arról, hogy az teljes mértékben lefedi-e az utazásának időtartamát, a belépési jogosultságok száma megfelel-e a szükséges számnak, s a vízum-kategória megfelel-e az utazása céljának.

>

Mennyi ideig tart a vízumkérelem elbírálása?

A normál kérelmek elbírálása 4-20 munkanap, a sürgős kérelmeké pedig 1-3 munkanap az okmányoknak az Oroszország Nagykövetségére való beérkezése napjától számítva.

A késedelmek és kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, győződjön meg arról, hogy benyújtáskor minden szükséges okmányt átadjon.

A további elbírálást igénylő esetekben Oroszország Nagykövetségének jogában áll, hogy az okmányokat legfeljebb 30 napig bírálja el.

>

Mikor adhatom be a vízumkérelmemet?

A kérelmező leghamarabb az oroszországi utazása várható kezdő napjától számított 60 napon korábban nem nyújthatja be a vízumkérelmét.

>

Van-e valamilyen köze a vízumközpontnak a vízum megadásával kapcsolatos döntéshez?

Nincs.

A vízumközpont egyetlen munkatársa sem illetékes a vízum megadásával kapcsolatos döntésben, s arra semmilyen hatást sem tud gyakorolni. A munkánk kizárólag technikai jellegű, a vízumkérelmével kapcsolatosan nem tudjuk a döntést sem befolyásolni, sem pedig gyorsítani.

>

A vízumom átvételéig véglegesíthetem-e az utazásommal kapcsolatos foglalásokat?

Nem javasoljuk, hogy a vízum átvételéig véglegesítse az utazásával kapcsolatos foglalásokat, kivéve azokat az eseteket, amikor ez a vízum megadásának az előfeltétele.

A vízumközpont semmilyen felelősséget nem vállal azokért a károkért, melyeket a vízum adott határidőre való elkészítetlensége, illetve megtagadása okozott.

>

Hol találhatom meg az igazolványképek iránt támasztott hiteles követelményeket?

Kérjük, tekintse meg a honlapunkon a „Igazolványképek iránt támasztott követelmények” menüpontot.

Amennyiben az igazolványképe nem felel meg ezeknek a követelményeknek, akkor elkészíttetheti az igazolványképét a vízumközpontunkban is (kiegészítő szolgáltatás).

>

Kitöltöttem az elektronikus formátumú vízumkérelmi űrlapot. Hogyan győződhetek meg arról, hogy az le lett-e mentve?

Mielőtt kitöltené az elektronikus formátumú vízumkérelmi űrlapját, előtte a https://visa.kdmid.ru/honlapon be kell regisztrálnia. Kérjük, írja fel a jelszavát és a kérelemnek a rendszer által generált űrlapszámát. Amikor legközelebb bejelentkezik a rendszerbe, akkor látni fogja az összes, Ön által létrehozott űrlapot.

>

Hogyan tudhatom meg, hogy az elektronikus formátumú vízumkérelmi űrlap kitöltésekor milyen útlevél-típust kell kiválasztanom: diplomata, hivatalos vagy közönséges (turista)?

Diplomata útlevelet az a személy kaphat, aki államközi viszonyokkal kapcsolatos hivatalos külföldi utazásokat végez.

Hivatalos (szolgálati vagy speciális) útlevelet az államigazgatási dolgozók (valamint azok kísérő családtagjai) számára adnak ki a szolgálati utazásaikhoz.

A turista vagy a közönséges útlevél a magáncélú külföldi utazások számára szolgál, az a tulajdonosának a személyazonosságát és az állampolgárságát igazolja.

>

Megváltoztathatom-e vízumkérelmi űrlapomat azt követően, hogy már kinyomtattam?

Igen.

Kérjük, menjen a link szerint, gépelje be az űrlapszámát és kattintson rá az „Űrlap visszaállítása” menüpontra. A megjelenő oldalon vigye fel az összes szükséges információt. Fordítson figyelmet arra, hogy fel kell majd vinni a családnevének az első 5 betűjét CSUPA NAGY betűkkel. Miután felvitte az összes szükséges információt, nyomja meg az „Új űrlap létrehozása” gombot, majd a következő oldalon a „Tovább” gombot. Kérjük, ügyeljen arra, hogy az „Új űrlap létrehozása” gomb megnyomásával nem törli az előző űrlapot, módosítások és kiegészítések céljából az továbbra is rendelkezésre áll.

>

Hogyan folytathatom a vízumkérelmi űrlapomat, ha még nem fejeztem be a kitöltését?

Kérjük, menjen a link szerint, gépelje be az űrlapszámát és kattintson rá az „Űrlap visszaállítása” gombra. A megjelenő oldalon vigye fel az összes szükséges információt. Fordítson figyelmet arra, hogy fel kell majd vinni a családnevének az első 5 betűjét CSUPA NAGY betűkkel. Miután felvitte az összes szükséges információt, nyomja meg az „Új űrlap létrehozása” gombot, majd a következő oldalon a „Tovább” gombot. Kérjük, ügyeljen arra, hogy az „Új űrlap létrehozása” gomb megnyomásával nem törli az előző űrlapot, módosítások és kiegészítések céljából az továbbra is rendelkezésre áll.

>

Használhatom-e a vízumkérelmi űrlap aláírására az elektronikus aláírásomat?

Nem.

Nem használhatja az űrlap aláírására az elektronikus aláírását.

Az űrlapot tollal kell aláírni, saját kezűleg.

>

Kifizethetem-e a díjakat a honlapon?

Minden díjat közvetlenül a kapcsolattartó központban kell kifizetni (bankkártyával).

>

Fel kell-e iratkoznom előzetesen az okmányok beadásához?

Az orosz vízumközpontban az okmányok beadása előzetes feliratkozás alapján történik.

>

Hol lehet megtudni az egyes kategóriákhoz tartozó díjakat és a szükséges okmányok listáját?

A „Vízumtípusok” fülen megtalálható az összes vízum-kategória teljes listája.

Amikor kiválasztja a megfelelő vízum-kategóriát, akkor egy menüt talál, melyek alapján megtudhatja a vízumdíjakra, a szükséges okmányokra, az elbírálási időtartamokra, az igazolványképek iránti követelményekre vonatkozó információkat. Kérjük, az okmányok benyújtása előtt figyelmesen tanulmányozza át ezeket a tudnivalókat.

>

Amikor egy kiskorú gyermek helyett töltöttem ki a vízumkérelmi űrlapot, akkor kinek kell azt aláírni?

Egy kiskorú gyermek (16 éves korig) kérvényét a szülők egyikének vagy egyéb képviselőnek kell aláírni, ellenkező esetben az nem vehető át.

>

A vízumkérelem benyújtásakor be kell-e mutatnom valamilyen okmány eredeti példányát?

A kérelmezőnek a következő okmányok eredeti példányát kell átadnia: útlevél, kinyomtatott és aláírt, fényképpel ellátott vízumkérelmi űrlap.

A többi okmányt másolatban kell benyújtania, kivéve azokat az eseteket, amikor meghatározott vízum-kategóriák vonatkozásában az eredeti okmányok benyújtása szükséges. Általános szabály, hogy az eredeti dokumentumokat – az útlevelet kivéve – nem kapjuk vissza.

Oroszország Nagykövetsége bizonyos esetekben az első okmány-benyújtást követően bekérheti az eredetiket is.

>

Hogyan lehet megtudni, hogy a vízumközpontok mely napokon tartanak zárva?

Az orosz vízumközpontok szombaton és vasárnap, valamint Magyarország pihenő és ünnepnapjain zárva tartanak.

>

Mi történik, amikor bejutok a vízumközpontba? Mi lesz az ügymenet?

Amikor megérkezik a vízumközpontba, megkérik majd, hogy mutatkozzon be, mutassa be az útlevelét és az okmányok beadására történt bejelentkezésének visszaigazolását.

Ezt követően megkérik majd, hogy foglaljon helyet a váróteremben, addig, amíg el nem jön a kért időpontja. Amíg arra vár, hogy behívják, kérjük, győződjön meg arról, hogy valamennyi szükséges okmány beadásra készen áll-e. A hibás okmányok vagy igazolványképek lassítják majd a kérelmének benyújtását.

A fogadóhelységben a szakemberünk ellenőrzi majd a behozott okmányait és a vízumkérelmét, amennyiben megfelelnek a követelményeknek, akkor átveszi azokat, fogadja a díjfizetését és számlát (nyugtát) ad róla. Tájékoztatja Önt a vízum várható elkészülési dátumáról, viszont sajnos nem tudunk majd pontos határidőt mondani.

>

Milyen díjakat kell majd fizetnem?

Minden vízumkérelemért a kategóriának megfelelő mértékű konzuli díjat és szervíz-díjat kell fizetni.

Minden díjat bankkártyával kell kiegyenlíteni. KÉSZPÉNZT NEM FOGADUNK EL.

Lásd a megfelelő vízum-kategória oldalán a "Tarifák és határidők" menüpontot.

>

Miután kitöltöttem az elektronikus vízumkérelmi űrlapot, mit kell még tennem és felírnom?

Kérjük, írja fel a rendszer által generált űrlapszámot és a jelszót. Ezekre később szükség lehet a vízumkérelmi űrlaphoz való hozzáférése során egy ismételt kinyomtatás vagy javítás felvitele céljából.

>

Személyesen kell-e elmennem, hogy benyújtsam vagy megkapjam az okmányaimat?

Az okmányait beadhatja és visszakaphatja személyesen is és meghatalmazott képviselő útján is.

>

A kérelmem elbírálásának eredményeképpen kapok-e majd vízumot?

Az orosz vízumközpont nem tudja garantálni, hogy kap-e majd vízumot. A vízum kiadása vagy megtagadása a megfelelő diplomáciai testület kizárólagos illetékessége. Az orosz vízumközpont semmilyen módon nem tud hatást gyakorolni az elbírálás eredményére.

>

Amennyiben én már korábban kaptam vízumot, akkor egy újabb utazásra szóló vízumkérelem beadása során be kell-e majd adnom az összes okmányt újra?

Igen.

Minden Oroszországra vonatkozó vízumkérelem esetén minden okmányt be kell adni, még akkor is, ha ezeket az okmányokat korábban már benyújtotta.

>

Amennyiben nekem már van egy olyan orosz vízumom, mely az újabb vízum iránti kérelmem beadásakor még érvényes, rendelkezhetem-e egyidejűleg 2 vízummal?

Nem.

Vegye figyelembe, hogy abban az esetben, ha nemrég már kapott egy orosz vízumot, mely az újabb vízumkérelme beadásakor még érvényes, akkor be kell adnia az ilyen vízumot tartalmazó útlevelét, mivel Oroszország Nagykövetsége köteles lesz ezt a vízumot érvényteleníteni.