Magán vízum

Egyszerű magán vízum magyarország és egyéb országok állampolgárai, valamint hontalan státusszal bíró személyeknek adják ki,

 1. akik vendégségbe érkeznek az Orosz Föderációba, az Orosz Föderáció állampolgára, az Orosz Föderációban tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgár, vagy jogi személy kérvényére az Orosz Föderáció Migrácios Szolgálata által kiállított meghívólevél alapján;
 2. Az Orosz Föderáció állampolgárának, a konzuli hivatal vezetőjének címzett írásbeli nyilatkozata alapján,családtagjainak, akik külföldi állampolgárok, vele közös belépéséről Oroszországba;
 3. Akik az EU állampolgára közeli rokonai, amely hivatalosan tartozódik Oroszország területén, közjegyzővel hitelesített írásbeli kérvénye alapján.

Egyszerű magán vízumot adnak ki abban az esetben is, ha az Orosz Föderációba történő beutazás sürgős gyógykezelés céljából történik, illetve ha egy közeli rokon súlyos betegsége vagy halála teszi szükségessé – amennyiben az igénylő igazolni tudja a sürgős gyógykezelés szükségességét, illetve a közeli rokon súlyos betegségét vagy halálát.

Az egyszerű egyéni vízum maximum 90 napra adható és egyszeri vagy kétszeri belépésre jogosít.

Speciális esetek

Azon személyeknek, akik katonai vagy polgári temetésre utaznak, a következő dokumentumokat kell benyújtaniuk (Európai Közösség és az Orosz Föderáció között, az Orosz Föderáció és az Európai Unió állampolgárai számára a rövid idejű tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodásnak megfelelően):

 • A temetés tényét igazoló dokumentum eredetijét vagy hitelesített másolatát. A dokumentumot oroszországi szervezetektől vagy a Vöröskereszttől kell beszerezni.
 • Az elhunyt és az igénylő között fennálló (egyenes ági*) rokonságot igazoló dokumentum eredetijét vagy hitelesített másolatát. *Egyenes ági rokonnak számítanak a szülők, gyermekek, unokák, házastársak, nagyszülők, testvérek.
 • A katonai vagy polgári temetésen részt vevő személyeknek általában rövid időtartamra, maximum 14 napig érvényes egyéni vízumot adnak ki.

Sürgős gyógykezelésre, illetve közeli rokon súlyos betegsége vagy halála miatt szükséges beutazáshoz az Orosz Föderáció területére az egyszerű egyéni vízumot a külföldi állampolgár kérésére az Orosz Föderáció Nagykövetének vagy Főkonzuljának határozata alapján adják ki.

A kérvényhez csatolni kell:

 • egy oroszországi egészségügyi intézmény hivatalos formanyomtatványon megírt, pecséttel ellátott írásos nyilatkozatát a sürgős orvosi ellátás, a sürgős kórházi elhelyezés vagy a sürgős kivizsgálás szükségességéről, illetőleg a meglátogatandó személy súlyos, állandó ápolást igénylő betegségéről
 • vagy az állampolgár (az igénylő közeli rokonának) halotti bizonyítványát (Közeli rokonnak számítanak a házastársak, gyermekek, testvérek, szülők, beleértve a házastárs szüleit is, amennyiben az egyik házastárs a kísérő fél.)
 • vagy a távközlési hivatal felelős tisztségviselője által hitelesített nemzetközi táviratot az állampolgár haláláról
 • az igénylő és a meglátogatandó személy vagy az igénylő és az elhunyt között fennálló közeli rokonságot igazoló dokumentumot.

Egyszeri vagy kétszeri belépésre jogosító magán vízum igényléséhez szükséges:

 1. A meghívó, hogy lépjen be az Orosz Föderáció:
  1. A Szövetségi Migrációs Szolgálat (FMSz) által kiállított meghívólevél az orosz Föderációba
   VAGY
  2. Az Orosz Föderáció állampolgárának a konzuli hivatal vezetője részére címzett írásos nyilatkozata az Oroszországba vele együtt kiutazó, külföldi állampolgárságú családtagjairól
   Vízum benyujtási kerelem az Orosz vízum központba Budapesten
   Vízum benyujtási kerelem az Orosz vízum központba Debrecenben

   A nyilatkozathoz csatolni kell:

   1. a kérelmező oroszországi útlevélének másolatát;

   2. a rokonsági fokot bizonyító dokumentumokat (a kiskorú gyermeknél a születési anyakönyvi kivonatának másolatát, illetve a házassági anyakönyvi kivonat másolatát).

   VAGY
  3. Az Orosz Föderáció állampolgárának a konzuli hivatal vezetője részére címzett írásos, közjegyző által hitelesített nyilatkozata az Orosz Föderációba vele együtt beutazó, külföldi állampolgárságú közeli hozzátartozóiról*- házastársáról vagy kiskorú gyermekeiről, szülőkről, nagyszülőkről, unokákról.A meghívó személytartózkodási jogszerűségét meg kell erősítenie a nyilatkozathoz csatolt dokumentumok másolatával, amelyek igazolják a státuszát, mint a lakóhely, az ideiglenes tartózkodási engedély, tanulmányi vagy munkavállalási vízum;
   *Arokonsági fok bizonyítékaként be kell nyújtani arra vonatkozó, az anyakönyvvezető által kiadott bizonyítványok másolatát vagy hasonló, külföldön kiállított dokumentumokat. A nagyszülők, unokáknyilatkozatai esetén - két arra vonatkozó anyakönyvi bizonyítvány vagy hasonló, külföldön kiállított dokumentum, amelyek bizonyítják az egyenes ágú rokonságot.
 2. A vízum lejárta után még hat hónapig érvényes útlevél, minimum két tiszta oldallal a vízum számára;
 3. Vízumkérő lap, a visa.kdmid.ru honlapján kitöltve, kinyomtatva és a kérelmező által saját kezűleg aláírva.
  Az Orosz Vízum Központ szolgáltatásaként kérhetik a vízum kérdőív kitöltését.
 4. 3,5 x 4,5 cm-es színes fénykép, világos alapon, jól látható, szemből fényképezett arccal, sötét szemüveg nélkül és fedetlen fejjel (ez utóbbi nem vonatkozik azokra az állampolgárokra, akik nemzeti vagy vallási hovatartozásuk miatt az útlevelükben lévő fényképen fedett fejjel láthatók). Az orosz vízum központban ígénybe veheti az expressz-fotó készítési szolgáltatásunkat;
 5. Az utazási balesetbiztosítási kötvény, mely érvényes az Orosz Föderáció területén és lefedi a vízum érvényességének idejét, kivéve a kölcsönösségen alapuló eseteket.
 6. Amennyiben a külföldi állampolgár három hónapnál hosszabb tartózkodást kérvényez, igazolás arról, hogy nem HIV-fertőzött.

Figyelem!  

A konzuli hivatalnak jogában áll a vízumigényléshez kiegészítő dokumentumokat bekérni, az igénylőt személyes beszélgetésre behívni vagy meghosszabbítani a vízum kiadásához szükséges időt.

Figyelem!

Amennyiben Ön nem magyar állampolgár, következő kiegészítő dokumentumokat kell benyújtani:

1. 90 napnál hosszabb időre szóló, folyamatos tartozkodási engedélyt az alábbi országok állampolgárai esetén: Albánia, Bahrein, Venezuela, Egyiptom, Haiti, Írország, Lesotho, Líbia, Macedónia, Mali, Mexikó, Új-Zéland, Egyesült Arab Emírségek, Omán, Koreai Köztársaság, Szaúd-Arábia, Egyesült Királyság a Nagy-Britannia és Észak-Írország, Sierra Leone, Egyenlítői-Guinea, Dél-Afrika, Japán.

A nemzeti jogszabályoktól függően a 90 napnál hosszabb, Magyarországon való folyamatos tartózkodás igazolásaként szolgálhat tanulmányi vagy munkavállalási vízum, munkavállalási engedély, ideiglenes tartózkodási engedély, ideiglenes lakhatási engedély és így tovább.

2. Állandó tartózkodási engedélyt Magyarországon, vagy más hasonló dokumentumot a következő országok állampolgárai esetén: Algéria, Angola, Afganisztán, Banglades, Vietnam, Grúzia, India, Irak, Irán, Kína, Észak-Korea, Nepál, Nigéria, Pakisztán, Ruanda, Szíria, Szomália, Csád, Sri Lanka, Etiópia.

Minden díjat bankkártyával fizetnek (készpénz nem fogadható el).

Elbírálás időtartama* Konzuli díj Szolgáltatási díj
(Áfa-val)
Kézbesítő szolgálat
Egyszeri vízum
4-20 munkanap 28675 HUF 12000 HUF +7620 HUF
1-3 munkanap (FMSz által kiállított meghívólevél) 57350 HUF 12000 HUF +7620 HUF
Többszöri vízum
4-20 munkanap 86025 HUF 12000 HUF +7620 HUF
1-3 munkanap (FMSz által kiállított meghívólevél) 172050 HUF 12000 HUF +7620 HUF

*A vízumügyintézés időtartamát az Orosz Föderáció Konzulátusa szabályozza, valamint a meghívólevél típusától függ. Az elbírálás időtartama  némelyik esetben változhat a Konzuli osztály döntése alapján. 

Figyelem!

Ha Ön hontalan státuszban lévő személy illetve nem Magyarország vagy EU tagállamok állampolgára, legyen szíves, érdeklődjön az Önre vonatkozó vízumdíjáról az Orosz vízum központ call center ügyintézőjénél.

Egyéb országok állampolgárainak, illetve hontalan státuszban lévő személyek számára a vízumok elbírálási időtartama, valamint a vízumdíjak összege „Az Orosz Föderáció konzulátusi hivatal a konzuli szolgáltatásokért kiszabott díjszabása” alapján történik.


Vízumok átvitele illetve visszaállítása állampolgárságtól függetlenül

Konzuli díj Szolgáltatási díj
(Áfa-val)
10800 HUF 12000 HUF


Figyelem!

A vízum átvitele illetve visszaállítása céljából dokumentumok benyújtását megelőzően legyen szíves, érdeklődjön az Orosz vízum központ call center ügyintézőjénél az eljárásról, a dokumentumok listájáról, valamint az elbírálás időtartamáról.

Az orosz vízumhoz szükséges űrlap kitöltése 

Az orosz vízumhoz szükséges űrlapot csak elektronikus formában és csak az Oroszország Külügyminisztériumának (MID) honlapján: visa.kdmid.ru lehet kitölteni.

Amennyiben igényli, közvetlenül a vízumközpontban, az okmányok átvételekor mi is kitölthetjük az űrlapot. Ez egy fizetős kiegészítő szolgáltatás, melynek ára az űrlap minden egyes oldaláért 1800 forint.

Minden kérvényező számára egy-egy külön űrlapot kell kitölteni.


Tisztelt ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az orosz vízumközpontokban a következő fizetős szolgáltatásokkal állunk rendelkezésükre:

Fontos tudnivalók!

 • A felsorolt szolgáltatások igénybevétele nincs hatással a kérvény elbírálási sorrendjére, a vízum megszerzésére és nem garantálja a vízum kiállítását;
 • A fizetős szolgáltatásokat a kiszolgálási díj felett kell kifizetni;
 • A felsorolt szolgáltatásokat csak az Ön kifejezett kívánságára nyújtjuk;
 • Kérjük, hogy mielőtt ezeket szolgáltatásokat igénybe venné, ismerkedjen meg azok valamennyi feltételével.